డిసెంబర్ 6 నుంచి జియో ఛార్జీల మోత..వాటి నుంచి ఇలా తప్పించుకోండి

ఇక ఫోన్ పోయినా..డోంట్ వర్రీ! ఎక్కడున్నా కనిపెట్టే టెక్నాలజీ వచ్చేస్తుంది