లాక్‌డౌన్: టీఎస్ పోలీసుల న్యూ రూల్స్.. రేపట్నుంచి కఠినంగా అమలు

లాక్‌డౌన్‌పై తెలంగాణ పోలీసుల సర్వే.. చదువులేనోళ్లే నయం