కేటీఆర్‌కు సూపర్ పంచ్ ఇచ్చిన కవిత.. ఇంట్రెస్టింగ్‌గా అన్నాచెల్లెళ్ల సంభాషణ