మునిసిపల్ పోరుకు అదిరిపోయే వ్యూహాలు

బ్రేకింగ్: మునిసిపల్ ఎన్నికలపై హైకోర్టుకు కాంగ్రెస్

బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చేస్తారా? అయితే కాంగ్రెస్ టిక్కట్ మీకే!