సమ్మక్కను దర్శించుకున్న హిమాచల్ ప్రదేశ్, తెలంగాణ గవర్నర్‌లు