ఎక్కువ భాషల్లో రీమేక్.. మన తెలుగు సినిమాకే ఆ రికార్డ్

‘నిన్ను కోరి’..ఇక తమిళ్‌లో!