నేడు ట్రంప్‌ ఎవరెవరితో భేటీ కాబోతున్నారంటే!

Namaste Trump: ట్రంప్ భారత్ పర్యటన.. మీకీ విషయాలు తెలుసా?