కత్తి లాంటి జర్నలిజం వృత్తి.. ప్రాణాలకు లేదు గ్యారెంటీ!