ఏడాదిలో ఐదుగురు కీలక నేతలు.. బీజేపీకి పెద్ద దెబ్బే

చిన్నమ్మా! ఇక సెలవు: హాజరైన అగ్రనేతలు!

‘ బహెన్ జీ….. ‘ డియర్ సిస్టర్ ‘…. సుష్మకు ప్రపంచ నేతల నివాళి