కరోనా ఎఫెక్ట్: పోలీసుల అనుమ‌తి తప్పనిసరి.. లేదంటే క్వారంటైనే!