తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మళ్ళీ కేవీపీ కలకలం

గుర్రుగుర్రుగా గుత్తా, జగదీశ్…గులాబీ శ్రేణుల్లో పరేషాన్