ఆమె పిచ్చిగా ప్రేమిస్తున్నా.. రానా పట్టించుకోడా..!

‘వెంకీ మామ’ రివ్యూ.. మామా అల్లుళ్లు ఏ మాత్రం మెప్పించారంటే..!