ఇంటర్ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు.. పిటిషన్‌ కొట్టేసిన సుప్రీం