వంటలక్కకి పోటీగా రంగంలోకి దిగిన టాప్ హీరోయిన్!

స్టేజ్‌పై ఊహకందని స్టార్స్..గూస్‌బంప్స్ రేపనున్న నాగ్ ఇంట్రో..