విక్రమ్-ఇర్ఫాన్‌ పఠాన్‌ మూవీ టైటిల్, మోషన్ పోస్టర్ విడుదల

‘కెజిఎఫ్’ అధీరా ఎవరు.?