“గంగూలీ పుట్టుకతోనే కెప్టెన్”

“నేను కూడా జాతి వివక్ష ఎదుర్కున్నా, క్రికెట్​లోనూ ఆ జాడ్యం ఉంది”