గాంధీ ఆసుపత్రికి కరోనా అనుమానితుల క్యూ..!

కరోనాపై పోరాటానికి.. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ.. సోషల్‌ మీడియా ఉద్యమం