నాకు దక్కకపోతే ఇంకెవరికీ దక్కొద్దు.. దేవేంద్రుని ప్లాన్ అదేనా?

శరద్ చక్రబంధంలో బిజెపి చిత్తు..అసలేం జరిగిందంటే?

బాబాయ్.. మీరు చేస్తే కరెక్టు.. నేను చేస్తే కాదా?

ఎటూ తేలని ‘మహా’ పంచాయితీ.. సోనియా వ్యూహం సాగతీతేనా ?