‘ముకాబ్‌లా’ రీమిక్స్.. అదే గ్రేస్.. మైండ్ బ్లోయింగ్ స్టెప్పులు