ప్రతి కథకు ముగింపు ఉంటుంది: షోయబ్ రిటైర్మెంట్‌పై సానియా ట్వీట్

వీడెంత క్యూట్..సానియా కొడుకుతో సరదాగా ఉపాసన