రాహుల్ అదంట, హిందూ మహాసభ అధ్యక్షుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు

సుప్రీం సంచలన తీర్పు..మహారాష్ట్రలో రేపే బలపరీక్ష