డోంట్ వర్రీ..‘పీఓకే’నూ కూడా సెట్ చేస్తాం!..అఫ్రిదీకి గంభీర్‌ కౌంటర్