సముద్రంలో పెట్రోల్.. ఎలా తయారవుతుందో మీకు తెలుసా?

ఉత్తరాంధ్ర అలెర్ట్ : ఆర్టీజీఎస్ సూచన