స్కూళ్లలో ఇక ‘వాటర్ బెల్’ పిల్లలకు స్పెషల్ రూల్..!

ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ ఆఫర్‌ ఇచ్చిన జగన్‌ ప్రభుత్వం