రైతుల దారిలో స‌ల్మాన్ ప్రయాణం..వారంద‌రికీ సెల్యూట్…