సల్లూ భాయ్​ 31 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ…ఫ్యాన్స్‌కు స్పెషల్ ట్రీట్!