ఫ్యాన్స్‌కి బిగ్ థాంక్యూ చెప్పిన ప్రభాస్..!

సినిమా హిట్-ప్లాప్‌లతో ‘సెంటిమెంట్ల’ సంబంధం ఏంటి.?