బిల్డింగ్ కూలిన ఘటనలో 11 మ‌ృతదేహాలు వెలికితీత.. కొనసాగుతున్న రక్షణ చర్యలు