‘అ!’ సీక్వెల్.. నిర్మాత దొరకలేదు.. ఆయన్ను కలవలేదు..!

టీజర్ టాక్: మర్డర్ మిస్టరీ.. దాగి ఉన్న అసలు నిజాలేంటి?