వైరల్ వీడియో: ప్రదీప్‌కి ఏమైంది..! అతని బ్రేక్‌పై రవి ఏమన్నాడంటే..?