సీమ నీటి కరువు తీరాలంటే ఆ ఒక్కటే పరిష్కారమన్న జగన్

ఏపి రాజధాని తరలింపు ఖాయం.. కమిటీ నివేదిక ఇదేనా?

ఏపీలో మళ్ళీ రాజధాని రగడ.. ఆజ్యం పోసిన జనసేనాని