తెల్ల రేషన్ కార్డుల రద్దుపై క్లారిటీ ఇచ్చిన ఏపీ ప్రభుత్వం