బ్రేకింగ్: అట్టుడుకుతోన్న ఢిల్లీ.. రాష్ట్రపతి భవన్ వద్ద రచ్చ