‘మైండ్ బ్లాక్’ సాంగ్: మహేష్, రష్మిక లుక్‌లు చూశారా..!

‘హి ఈజ్ సో క్యూట్’.. అవును ‘సితార పాప ఈజ్ సో క్యూట్’