గుజరాత్‌లో ఏం జరుగుతోంది..? నాకు ‘సెన్సిబుల్ ఇండియా’ కావాలి.. మోదీకి రష్మీ ప్రశ్న..!

పనికొచ్చే వాటిపై దృష్టిపెట్టండి.. ఛాలెంజ్‌లపై కాకుండా..!