రషీద్‌ఖాన్ మ్యాజిక్…ఆఫ్గనిస్థాన్ చారిత్రాత్మక విజయం

అమ్మో అఫ్గనిస్థాన్!..అయినా పాక్ గెలిచింది