అంతా ఫ్రాడ్..ఫోర్బ్స్‌పై మండిపడిన కంగనా సోదరి..

నిర్మాతలు సారీ చెప్పారు..కంగనా మాత్రం డోంట్ కేర్ అంటుంది!