వైసీపీ రాజ్యసభ అభ్యర్థులు ఖరారు.. ఆ నలుగురే ఫైనల్..!