రోడ్డు ప్రమాదంలో బాలనటుడు దుర్మరణం

సమావేశంలో బురద చల్లిన బీజేపీ కౌన్సిలర్