బనానాస్ ఓవర్ కాస్ట్..యాక్టర్ వైరల్ ఫోస్ట్..జీఎస్టీ ఆఫీసర్స్ ఫైన్‌తో సెట్‌రైట్!

అరటి పండ్ల ధర చూసి బిత్తరపోయిన హీరో..