బిచ్చగాడిలా మారిన మాజీ పోలీస్ ఆఫీసర్ కొడుకు! ఏం జరిగిందంటే?

మానవత్వాన్ని చాటుకున్న లక్షలాది మంది భక్తులు!