ఆ చట్టాల అమలుకు బ్రేక్ ఎలా? పీకే స్ట్రాటజీలో రెండు మార్గాలు!