సింగర్‌ కౌసల్యకు వేధింపులు.. కారణం ఇదే!

చిక్కుల్లో మళయాళ నటి.. సినిమా ప్రచారమే కొంపముంచిందా..?