అమరావతి ఏరియా ప్రజలకు న్యాయం చేస్తాం..

రాజధాని రగడలో ‘‘ ఆ ’’ పదమే హాట్ హాట్.. నిగ్గుతేల్చేదెవరంటే?