దాడి ఒక్కటే కాదు.. మొత్తం కుట్రను తేలుస్తానంటున్న రోజా

పూలింగ్‌లో తీసుకున్న భూములు అదే పేరుతో..!

ఆ ముగ్గురితో జగన్‌కు నెత్తి నొప్పి..ఏం చేయబోతున్నారంటే?