‘పావలా కల్యాణ్’ అంటూ ట్వీట్ చేసిన పవన్ హీరోయిన్.. ఆటాడేసుకున్న ఫ్యాన్స్

పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్ డే..పండుగలా చేస్తోన్న ఫ్యాన్స్!