పదవులు దక్కినా..దక్కకున్నా.. అసంతృప్తే.. కారణమేంటంటే ?

శుభలేఖలతో వెళితే శుభవార్తలు.. గులాబీ పార్టీలో కొత్త ట్రెండ్