బిర్యానీ తింటే ఖబర్దార్… పాక్ క్రికెటర్లకు కోచ్ వార్నింగ్!

ఆమిర్ పాక్ మొనగాడు… ట్రోలర్లకు భార్య నర్గీస్ కౌంటర్!

పాక్ చీఫ్ సెలక్టర్ పదవి నుంచి వైదొలగిన ఇంజమామ్