ఈ ఏడాది ‘ఆస్కార్’ని దక్కించుకుంది వీళ్లే!

ఆస్కార్ నామినేషన్‌లో ‘గల్లీ బాయ్’..సౌత్ జనం గరంగరం!