ఆస్కార్ నామినేషన్‌లో ‘గల్లీ బాయ్’..సౌత్ జనం గరంగరం!

‘ఆస్కార్’ సెలక్షన్స్‌‌లో ఇండియన్ ఫిల్మ్ స్టార్స్